Register

U-League 2018 การแข่งขัน E-sports ระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่นิสิตนักศึกษาที่สนใจในการแข่งขันเกมตั้งตารอคอย

Prize

รางวัลของผู้ชนะเลิศ

  • ทุนการศึกษา 2,000 บาท
  • สิทธิ์เข้าแข่งขัน U-League 2018 ในฐานะตัวแทนสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น