Register

U-League 2018 การแข่งขัน Esports ระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่นิสิตนักศึกษาที่สนใจในการแข่งขันเกมตั้งตารอคอย

ดูเพิ่มเติม

กติกาการแข่งขัน

Prize

รางวัลที่ 1

สิทธิ์เข้าแข่งขัน U-League 2018 ในฐานะตัวแทนสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์