Register

KKU Road to U-League 2018

ปีที่ 3 ของ U-League Thailand และเป็นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ร่วมเข้าแข่งขันกับโครงการในครั้งนี้

และการแข่ง CSGO เราจะทำการค้นหาตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อไปแข่งขันกับอีก 19 สถาบันค่ะ


Prize