Register

U-League 2018 การแข่งขัน Esports ระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่นิสิตนักศึกษาที่สนใจในการแข่งขันเกมตั้งตารอคอย

กับการแข่งขันเกม Counter-Strike: Global Offensive เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยบูรพา


เปิดรับสมัคร: 16-25 สิงหาคม 2561 (0.00 น.)

แข่งขัน: 2-6 กันยายน 2561 (20.15 น.)

แข่งขันชิงชนะเลิศ: 9 กันยายน 2561 (20.15 น.)

*เป็นการแข่งขันรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงของวันตามจำนวนทีมที่สมัคร*

Prize

ตัวแทนมหาวิทยาลัยบูรพาในรายการแข่งขัน U-league: CSGO