Register

U-League 2018 การแข่งขัน Esports ระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่นิสิตนักศึกษาที่สนใจในการแข่งขันเกมตั้งตารอคอย

Prize

รางวัลที่ 1 : 5000.

รางวัลที่ 2 : 3000.

รางวัลที่ 3 : ไม่มี.