รายละเอียด

Toyota has organized a E-sport tournament at a international level titled ” Toyota Master 2018" with a prize pool of $100,000 USD which will be held on November 22nd to 25th 2018 which in the first day will be in group stage format to determine 6 team that will advance to the playoffs for the remaining three days.


The teams that will be attending the event are:

-Heroic

-AGO

-TYLOO

-Renegades

-5Power

-pro100


The event will be held at the indoor stadium Huamark , consisting of a capacity of 10,000 seats.


Please come and cheer them and see who will be the last man standing in the tournament.


You can get your ticket at by following the link here:

http://www.thaiticketmajor.com/sport/toyota-master-cs-go-bangkok-2018-th.htmlรางวัล
รางวัลรวม 3,000,000 บาท

ไม่มีข้อมูลของรางวัล

วิธีการตั้งทีมเตรียมสมัครแข่ง
วิธีการสมัครเข้าแข่งขัน
วิธีการเช็คอินและเข้าเกม