Register

Thailand Amateur League: CS:GO และ HYPE Army ร่วมกันจัดตั้งการแข่งขัน Counter Strike Global Offensive (CS:GO) เพื่อปลุกไฟเกมเมอร์ให้เป็นโปรเพลเยอร์ในประเทศไทย


รูปแบบการแข่งขันเบื้องต้น

ทุกรอบเป็นการแข่งขันแบบออนไลน์ โปรดอย่าลืมว่าต้องเช็คอินก่อนเวลาแข่ง 15 นาที

  • ทั้ง 8 ทีมจะแข่งขันแบบพบกันหมด (BO2) เพื่อเก็บคะแนนในรอบ Group Stage
  • 6 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้เข้าไปตัดเชือกในรอบ Grand Final แบบแพ้คัดออก (BO3)


ตารางการแข่งขัน

  • 10 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2563 : รอบ Group Stage (ถ่ายทอดสด วันละ 2 คู่) (BO2)
  • 5 มิถุนายน - 7 มิถุนายน 2563 : รอบ Grand Final (ถ่ายทอดสด วันละ 2 คู่) (BO3)


หมายเหตุ: มีการเลื่อนการแข่งขัน

  • รอบ Group Stage ในวันที่ 15 พฤษภาคมเป็นวันที่ 17 พฤษภาคมและวันที่ 8 พฤษภาคม - 9 พฤษภาคมเป็นวันที่ 29 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม
  • รอบ Grand Final ในวันที่ 29 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคมเป็นวันที่ 5 มิถุนายน - 7 มิถุนายน


กติกาการสมัครและแข่งขันที่สำคัญ

  • ทีมที่มีอันดับ 1-6 แรกในรายการ AIS CS:GO PRO LEAGUE Season #7 ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
  • สมาชิกในทีมต้องมีสัญชาติไทยอย่างน้อย 3 คนในทีม


กติกาสำคัญที่มีความเปลี่ยนแปลง

  • ห้ามใช้ Agent ใหม่ในการแข่งขัน (เซิฟเวอร์แข่งจะล็อก Agent ให้ แต่หากเกิดข้อผิดพลาดที่เซิฟเวอร์ไม่สามารถล็อก Agent ได้ ผู้แข่งขันจะต้องเปลี่ยน Agent ให้ถูกต้องด้วย)

Prize

อันดับที่ 1-2 สิทธิ์เข้าแข่งขัน THAILAND AMATEUR LEAGUE: CS:GO SEASON 1