รายละเอียด

การแข่งขัน AMD X S-Trek Rainbow Six Thailand League Cup 2019

ช่องทางถ่ายทอดสด

ถ่ายทอดสดทาง


รางวัล
รางวัลรวม 90,000 บาท

ไม่มีข้อมูลของรางวัล

กฎกติกา
กรุณาอ่านก่อนสมัครแข่ง
วิธีการตั้งทีมเตรียมสมัครแข่ง
วิธีการสมัครเข้าแข่งขัน
วิธีการเช็คอินและเข้าเกม