ภาพรวม

ขั้นตอนหลักๆ ในการจัดทัวร์นาเมนต์ผ่าน HYPE มีดังนี้

1. สร้างทัวร์นาเมนต์ กรอกข้อมูลทั่วไป แล้วโปรโมท

แต่ละทัวร์นาเมนต์จะมีหน้าเว็บไซต์ของตัวเอง ให้ท่านตกแต่ง และแจ้งกฎการแข่งขันต่างๆ เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาติดตามได้

2. เปิดรับสมัคร และคัดเลือกผู้แข่งขัน

เมื่อพร้อมแล้วก็เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันได้เลย

  • หากเป็นทัวร์นาเมนต์ที่รับสมัครทั่วไป ออแกไนเซอร์สามารถตั้งเวลาเปิดปิดการรับสมัคร เพื่อรับสมัครตามเวลาที่ตั้งไว้
  • หากเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เชิญทีมเข้ามาแข่ง ออแกไนเซอร์สามารถสร้างลิงก์ชวน เพื่อส่งให้ผู้แข่งขันสมัครได้

ไม่ว่าจะรับสมัครแบบใด ออแกไนเซอร์จะต้องคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะประกาศผู้เข้าแข่งขันอย่างเป็นทางการ

3. จัดสายการแข่ง

เมื่อออแกไนเซอร์คัดเลือกผู้แข่งขันแล้ว จัดสายการแข่งได้ตามต้องการ

4. ตั้งเวลาแข่งขัน

  • เมื่อออแกไนเซอร์ตั้งเวลาแข่งแล้ว เวลาจะแสดงบนเว็บ ให้ผู้เข้าแข่งมาเช็คเวลาแข่งขันเองได้เลย
  • เมื่อถึงเวลาแข่งแล้ว เซิฟเวอร์จะเปิดระบบให้นักแข่งเข้ามาเช็คอิน และเข้าไปแข่งได้เอง ออแกไนเซอร์ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม

5. ดูแลการแข่งขันและยืนยันผล

  • ระหว่างแข่งขัน หากมีเหตุจำเป็น ออแกไนเซอร์สามารถควบคุมเซิฟเวอร์แข่งได้ผ่านเว็บไซต์ หรือพิมพ์คำสั่งควบคุมในเกมก็ได้
  • หลังแข่งขันจบ ระบบจะรายงานผลแข่งโดยอัตโนมัติ หากผู้เล่นไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ออแกไนเซอร์ยืนยันผลแข่งได้เลย
  • เมื่อยืนยันผลแข่งแล้ว ระบบจะอัพเดทสายการแข่งในรอบต่อๆ ไปให้

6. จบทัวร์นาเมนต์

เมื่อจบการแข่งขันแล้ว ระบุผู้ได้รับรางวัลต่างๆ เพื่อแสดงบนเว็บไซต์