hero

HYPE Support Center

แนะนำวิธีการใช้งาน และแก้ปัญหาในการใช้ HYPE

สำหรับผู้เล่น →

สะดวกสบาย ลดข้อผิดพลาด

HYPE มีระบบอัตโนมัติเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการจัดแข่งขันตั้งแต่รับสมัครแข่งขัน จัดการเซิฟเวอร์แข่ง และรายงานผล

ควบคุมเองได้

สามารถควบคุมการแข่งขันด้วยตัวเองเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะหน้า เช่น การถ่ายทอดสด

ดีขึ้นเรื่อยๆ

เราพัฒนา HYPE ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ จากประสบการณ์ในการจัดแข่งขันจริง