Gaston
0 - 2
HASHTAG
วันแข่ง
13 May
เวลาแข่ง
GMTUTC0
ฟอร์แมต
BO1
Match

แผนที่ / ผลแข่ง

Best of 1 (BO1)

Game 1
FORT-ZANCUDO
ทีม Gaston เริ่มเล่นฝั่ง Defender ก่อน
แผนที่และฝั่งเริ่มของแมตซ์นี้ ถูกเลือกโดยแอดมินของทัวร์นาเมนต์ ตามกติกาที่ประกาศ

ไลน์อัพ

คลิกที่ชื่อนักแข่งเพื่อดูไอดีและข้อมูลเพิ่มเติม

เฉพาะนักแข่งที่มีไอดีตรงตามรายชื่อนี้เท่านั้น ที่สามารถแข่งได้ (ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้จัดแข่งเป็นกรณีไป)