Doowhite The Legend
F - 1
YAMAYAM
วันแข่ง
14 Jan
เวลาแข่ง
GMTUTC0
ฟอร์แมต
BO1
Match

แผนที่ / ผลแข่ง

Best of 1 (BO1)

YAMAYAM ได้สิทธิ์ชนะบาย
เนื่องจาก ฝั่งตรงข้ามไม่พร้อมแข่ง
Game 1
SANDY-SHORES
ทีม Doowhite The Legend เริ่มเล่นฝั่ง Defender ก่อน
แผนที่และฝั่งเริ่มของแมตซ์นี้ ถูกเลือกโดยแอดมินของทัวร์นาเมนต์ ตามกติกาที่ประกาศ

ไลน์อัพ

คลิกที่ชื่อนักแข่งเพื่อดูไอดีและข้อมูลเพิ่มเติม

เฉพาะนักแข่งที่มีไอดีตรงตามรายชื่อนี้เท่านั้น ที่สามารถแข่งได้ (ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้จัดแข่งเป็นกรณีไป)