SOTS
F - 2
Charles Jack
วันแข่ง
07 Oct
เวลาแข่ง
GMTUTC0
ฟอร์แมต
BO1
Match
#009

แผนที่ / ผลแข่ง

Best of 1 (BO1)

Charles Jack ได้สิทธิ์ชนะบาย
เนื่องจาก ฝั่งตรงข้ามไม่พร้อมแข่ง
Game 1
???
ทีม SOTS เริ่มเล่นฝั่ง Specter ก่อน
แผนที่และฝั่งเริ่มของแมตซ์นี้ ถูกเลือกโดยแอดมินของทัวร์นาเมนต์ ตามกติกาที่ประกาศ
แต่ละแมพจะแข่ง 2 รอบ โดยรอบที่สองสลับฝั่งเล่นกัน

ไลน์อัพ

คลิกที่ชื่อนักแข่งเพื่อดูไอดีและข้อมูลเพิ่มเติม

เฉพาะนักแข่งที่มีไอดีตรงตามรายชื่อนี้เท่านั้น ที่สามารถแข่งได้ (ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้จัดแข่งเป็นกรณีไป)