Baby Dog
0 - 1
Charles Jack
วันแข่ง
07 Oct
เวลาแข่ง
GMTUTC0
ฟอร์แมต
BO1
Match
#005

แผนที่ / ผลแข่ง

Best of 1 (BO1)

Game 1
Abandoned Hospital Building A
ทีม Baby Dog เริ่มเล่นฝั่ง Specter ก่อน
17 - 31
แผนที่และฝั่งเริ่มของแมตซ์นี้ ถูกเลือกโดยแอดมินของทัวร์นาเมนต์ ตามกติกาที่ประกาศ
แต่ละแมพจะแข่ง 2 รอบ โดยรอบที่สองสลับฝั่งเล่นกัน

ไลน์อัพ

คลิกที่ชื่อนักแข่งเพื่อดูไอดีและข้อมูลเพิ่มเติม

เฉพาะนักแข่งที่มีไอดีตรงตามรายชื่อนี้เท่านั้น ที่สามารถแข่งได้ (ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้จัดแข่งเป็นกรณีไป)