SOTS
0 - 2
Aow Arai Gor Dai Ma Aun Nueng
วันแข่ง
07 Oct 2021
เวลาแข่ง
GMTUTC0
ฟอร์แมต
BO3
Match
007

แผนที่ / ผลแข่ง

Best of 3 (BO3)

Game 1
Hidden Graveyard
ทีม Aow Arai Gor Dai Ma Aun Nueng เริ่มเล่นฝั่ง Specter ก่อน
19 - 26
Game 2
Swamp
ทีม Aow Arai Gor Dai Ma Aun Nueng เริ่มเล่นฝั่ง Specter ก่อน
15 - 16
Game 3
Abandoned Hospital Building B
ทีม SOTS เริ่มเล่นฝั่ง Specter ก่อน
แผนที่และฝั่งเริ่มของแมตซ์นี้ ถูกเลือกโดยแอดมินของทัวร์นาเมนต์ ตามกติกาที่ประกาศ
แต่ละแมพจะแข่ง 2 รอบ โดยรอบที่สองสลับฝั่งเล่นกัน

ไลน์อัพ

คลิกที่ชื่อนักแข่งเพื่อดูไอดีและข้อมูลเพิ่มเติม

เฉพาะนักแข่งที่มีไอดีตรงตามรายชื่อนี้เท่านั้น ที่สามารถแข่งได้ (ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้จัดแข่งเป็นกรณีไป)