Aow Arai Gor Dai Ma Aun Nueng
0 - 2
Nice God Over
วันแข่ง
08 Oct
เวลาแข่ง
GMTUTC0
ฟอร์แมต
BO3
Match
#012

แผนที่ / ผลแข่ง

Best of 3 (BO3)

Game 1
Hidden Graveyard
ทีม Nice God Over เริ่มเล่นฝั่ง Specter ก่อน
14 - 28
Game 2
Swamp
ทีม Aow Arai Gor Dai Ma Aun Nueng เริ่มเล่นฝั่ง Specter ก่อน
11 - 31
Game 3
Abandoned Hospital Building A
ทีม Aow Arai Gor Dai Ma Aun Nueng เริ่มเล่นฝั่ง Specter ก่อน
แผนที่และฝั่งเริ่มของแมตซ์นี้ ถูกเลือกโดยแอดมินของทัวร์นาเมนต์ ตามกติกาที่ประกาศ
แต่ละแมพจะแข่ง 2 รอบ โดยรอบที่สองสลับฝั่งเล่นกัน

ไลน์อัพ

คลิกที่ชื่อนักแข่งเพื่อดูไอดีและข้อมูลเพิ่มเติม

เฉพาะนักแข่งที่มีไอดีตรงตามรายชื่อนี้เท่านั้น ที่สามารถแข่งได้ (ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้จัดแข่งเป็นกรณีไป)