FULL SENSE
0 - 0
ตี้งูพิษ
วันแข่ง
09 Oct
เวลาแข่ง
GMTUTC0
ฟอร์แมต
BO1
Match
#

แผนที่ / ผลแข่ง

Best of 1 (BO1)

Game 1
Swamp
ทีม FULL SENSE เริ่มเล่นฝั่ง Specter ก่อน
0 - 0
แผนที่และฝั่งเริ่มของแมตซ์นี้ ถูกเลือกโดยแอดมินของทัวร์นาเมนต์ ตามกติกาที่ประกาศ
แต่ละแมพจะแข่ง 2 รอบ โดยรอบที่สองสลับฝั่งเล่นกัน

ไลน์อัพ

คลิกที่ชื่อนักแข่งเพื่อดูไอดีและข้อมูลเพิ่มเติม

เฉพาะนักแข่งที่มีไอดีตรงตามรายชื่อนี้เท่านั้น ที่สามารถแข่งได้ (ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้จัดแข่งเป็นกรณีไป)