sainuahualouis
1 - 1
Foxy Araikordai
วันแข่ง
27 Oct
เวลาแข่ง
GMTUTC0
ฟอร์แมต
BO2
Match
#027

แผนที่ / ผลแข่ง

Best of 2 (BO2)

Game 1
Haven
ทีม sainuahualouis เริ่มเล่นฝั่ง Defender ก่อน
14 - 12
Game 2
Ascent
ทีม Foxy Araikordai เริ่มเล่นฝั่ง Defender ก่อน
9 - 13
แผนที่และฝั่งเริ่มของแมตซ์นี้ ถูกเลือกโดยทั้งสองทีม จากการแบนแมพ

Map Veto

  1. 1 Ban bind
  2. Ban split 2
  3. Choose Defender 3 Pick haven
  4. Pick ascent 4 Choose Defender

ไลน์อัพ

คลิกที่ชื่อนักแข่งเพื่อดูไอดีและข้อมูลเพิ่มเติม

เฉพาะนักแข่งที่มีไอดีตรงตามรายชื่อนี้เท่านั้น ที่สามารถแข่งได้ (ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้จัดแข่งเป็นกรณีไป)