sainuahualouis
1 - 1
47Gaming
วันแข่ง
10 Oct
เวลาแข่ง
GMTUTC0
ฟอร์แมต
BO2
Match
#020

แผนที่ / ผลแข่ง

Best of 2 (BO2)

Game 1
Split
ทีม sainuahualouis เริ่มเล่นฝั่ง Defender ก่อน
14 - 12
Game 2
Haven
ทีม 47Gaming เริ่มเล่นฝั่ง Defender ก่อน
11 - 13
แผนที่และฝั่งเริ่มของแมตซ์นี้ ถูกเลือกโดยทั้งสองทีม จากการแบนแมพ

Map Veto

  1. 1 Ban bind
  2. Ban icebox 2
  3. Choose Defender 3 Pick split
  4. Pick haven 4 Choose Defender

ไลน์อัพ

คลิกที่ชื่อนักแข่งเพื่อดูไอดีและข้อมูลเพิ่มเติม

เฉพาะนักแข่งที่มีไอดีตรงตามรายชื่อนี้เท่านั้น ที่สามารถแข่งได้ (ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้จัดแข่งเป็นกรณีไป)