Magic Time
1 - 1
sainuahualouis
วันแข่ง
25 Oct
เวลาแข่ง
GMTUTC0
ฟอร์แมต
BO2
Match
#012

แผนที่ / ผลแข่ง

Best of 2 (BO2)

Game 1
Ascent
ทีม Magic Time เริ่มเล่นฝั่ง Defender ก่อน
12 - 14
Game 2
Split
ทีม sainuahualouis เริ่มเล่นฝั่ง Defender ก่อน
13 - 6
แผนที่และฝั่งเริ่มของแมตซ์นี้ ถูกเลือกโดยทั้งสองทีม จากการแบนแมพ

Map Veto

  1. 1 Ban icebox
  2. Ban bind 2
  3. Choose Defender 3 Pick ascent
  4. Pick split 4 Choose Defender

ไลน์อัพ

คลิกที่ชื่อนักแข่งเพื่อดูไอดีและข้อมูลเพิ่มเติม

เฉพาะนักแข่งที่มีไอดีตรงตามรายชื่อนี้เท่านั้น ที่สามารถแข่งได้ (ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้จัดแข่งเป็นกรณีไป)