คำถามที่พบบ่อย
เช็คอินเวลา
เลทได้ถึงเมื่อไหร่
ต้องตั้งค่าห้องไหม
ทีมตรงข้ามไม่มา
การตั้งค่าเกม
 • Agent ที่ถูกแบน
 • ไม่มี Agent ที่ถูกแบน

 • Room Settings
 • Click Here

 • การเลือกฝั่ง
 • ทั้งแมพและฝั่งจะสุ่มให้ก่อนเกมเวลาแข่ง 30 นาที

 • แผนที่ที่ถูกแบน
 • ไม่ใช้ Map BREEZE ในการแข่งขัน

 • แผนที่
 • เลือกตามที่เว็บประกาศไว้ในแมตซ์นั้นๆ
 • Best of 1
  Bind
  DEF
  ATK
  LYNX TH
  LYX H1N3Z#8888
  LYX TEETAWAT#DPFW
  LYX Rocket#4044
  LYX Pannys#1489
  LYX NZNR#N888
  LYX maitee#777
  Lumsum
  zoon#7280
  tohbingg#BAKAA
  BoomNthe#666
  002#BJ002
  oreobrown1e#Bniey
  realmonster#FHY