คำถามที่พบบ่อย
เช็คอินเวลา
เลทได้ถึงเมื่อไหร่
ต้องตั้งค่าห้องไหม
ทีมตรงข้ามไม่มา
การตั้งค่าเกม
 • Best Of
 • Best of 3

 • Room Settings
 • Start Money: 800 / Overtime: On

 • Pause Settings
 • Tactical Pause: 4 / Technical Timeout: 2
 • Best of 3
  Mirage
  Knife Round
  Vertigo
  Knife Round
  Train
  Knife Round
  Map Veto
  BAN
  dust2
  BAN
  overpass
  PICK
  mirage
  PICK
  vertigo
  BAN
  nuke
  BAN
  inferno
  LAST MAP
  PICK
  train
  Paper Rex
  Tommy--
  d4v41
  Benkai
  f0rsakeN--
  judyfrench
  ZIGMA
  Nikobabyyyyy
  niffu
  JUSTCAUSEjr
  vousmevoyez-
  alan_tha