คำถามที่พบบ่อย
เช็คอินเวลา
เลทได้ถึงเมื่อไหร่
ต้องตั้งค่าห้องไหม
ทีมตรงข้ามไม่มา
การตั้งค่าเกม
 • Best Of
 • Best of 3

 • Room Settings
 • Start Money: 800 / Overtime: On

 • Pause Settings
 • Tactical Pause: 4 / Technical Timeout: 2
 • -
  Train
  -
  Best of 3
  Mirage
  Knife Round
  Inferno
  Knife Round
  Train
  Knife Round
  Map Veto
  BAN
  dust2
  BAN
  vertigo
  PICK
  mirage
  PICK
  inferno
  BAN
  nuke
  BAN
  overpass
  LAST MAP
  PICK
  train
  ZIGMA
  Nikobabyyyyy
  niffu
  JUSTCAUSEjr
  vousmevoyez-
  alan_tha
  Bren Esports
  -PapiChulo
  -micr0
  Derek9
  witzcute
  -PR0
  --JA
  rbtx317