คำถามที่พบบ่อย
เช็คอินเวลา
เลทได้ถึงเมื่อไหร่
ต้องตั้งค่าห้องไหม
ทีมตรงข้ามไม่มา
การตั้งค่าเกม
 • Best Of
 • Best of 3

 • Room Settings
 • Start Money: 800 / Overtime: On

 • Pause Settings
 • Tactical Pause: 4 / Technical Timeout: 2
 • Best of 3
  Nuke
  Knife Round
  Inferno
  Knife Round
  Train
  Knife Round
  Map Veto
  BAN
  overpass
  BAN
  vertigo
  PICK
  nuke
  PICK
  inferno
  BAN
  mirage
  BAN
  dust2
  LAST MAP
  PICK
  train
  BEYOND
  ShanksDXebec
  stkchan
  Kntz
  iloveumygirl
  MAIROLLS
  Paper Rex
  Tommy--
  d4v41
  Benkai
  f0rsakeN--
  judyfrench