คำถามที่พบบ่อย
เช็คอินเวลา
เลทได้ถึงเมื่อไหร่
ต้องตั้งค่าห้องไหม
ทีมตรงข้ามไม่มา
การตั้งค่าเกม
 • Best Of
 • Best of 3

 • Room Settings
 • Start Money: 800 / Overtime: On

 • Pause Settings
 • Tactical Pause: 4 / Technical Timeout: 20
 • -
  Train
  -
  Best of 3
  Inferno
  CT
  T
  Mirage
  CT
  T
  Train
  CT
  T
  Map Veto
  BAN
  vertigo
  BAN
  nuke
  PICK
  inferno
  SIDE
  PICK
  mirage
  SIDE
  BAN
  dust2
  BAN
  overpass
  LAST MAP
  PICK
  train
  Beyond
  Kntz
  Olivia
  qqGOD
  stk
  MAIROLLS
  SANFET
  hadtro
  SecT0R
  sonny
  BuckkySP
  Flash
  Safe
  noxinc
  k1ndle