คำถามที่พบบ่อย
เช็คอินเวลา
เลทได้ถึงเมื่อไหร่
ต้องตั้งค่าห้องไหม
ทีมตรงข้ามไม่มา
การตั้งค่าเกม
 • Best Of
 • Best of 3

 • Room Settings
 • Start Money: 800 / Overtime: On

 • Pause Settings
 • Tactical Pause: 4 / Technical Timeout: 20
 • -
  Overpass
  -
  Best of 3
  Dust 2
  T
  CT
  Mirage
  CT
  T
  Overpass
  T
  CT
  Map Veto
  BAN
  vertigo
  BAN
  nuke
  PICK
  dust2
  SIDE
  PICK
  mirage
  SIDE
  BAN
  train
  BAN
  inferno
  LAST MAP
  PICK
  overpass
  NG.Esports
  MYMM
  cbbk
  Xccurate
  XigN
  ImpressioN
  erkaSt
  Mad Army 2.0
  RIKO
  Muffyn
  RatcHetz
  KanonZ
  -TZ