คำถามที่พบบ่อย
เช็คอินเวลา
เลทได้ถึงเมื่อไหร่
ต้องตั้งค่าห้องไหม
ทีมตรงข้ามไม่มา
การตั้งค่าเกม
 • Best Of
 • Best of 3

 • Room Settings
 • Start Money: 800 / Overtime: On

 • Pause Settings
 • Tactical Pause: 4 / Technical Timeout: 20
 • -
  Inferno
  -
  Best of 3
  Mirage
  T
  CT
  Train
  CT
  T
  Inferno
  T
  CT
  Map Veto
  BAN
  dust2
  BAN
  vertigo
  PICK
  mirage
  SIDE
  PICK
  train
  SIDE
  BAN
  overpass
  BAN
  nuke
  LAST MAP
  PICK
  inferno
  SEA.ANY1
  Ishtar
  daddy
  Logi
  3stelliaJORY
  Flying
  Goodboy
  MooGrob Esport
  nixez
  C4
  5 1 4 8
  TewZera
  Jan_702
  _OoKaMi_