คำถามที่พบบ่อย
เช็คอินเวลา
เลทได้ถึงเมื่อไหร่
ต้องตั้งค่าห้องไหม
ทีมตรงข้ามไม่มา
การตั้งค่าเกม
 • Best Of
 • Best of 3

 • Room Settings
 • Start Money: 800 / Overtime: On

 • Pause Settings
 • Tactical Pause: 4 / Technical Timeout: 20
 • -
  Dust 2
  -
  Best of 3
  Mirage
  T
  CT
  Overpass
  CT
  T
  Dust 2
  T
  CT
  Map Veto
  BAN
  inferno
  BAN
  nuke
  PICK
  mirage
  SIDE
  PICK
  overpass
  SIDE
  BAN
  vertigo
  BAN
  train
  LAST MAP
  PICK
  dust2
  Mad Army 2.0
  RIKO
  Muffyn
  RatcHetz
  KanonZ
  -TZ
  4PluS1
  gIngeR
  ContinueOppa
  p4nda
  Lok1z
  CHEESEV1
  9SP
  Butterfly-M-