คำถามที่พบบ่อย
เช็คอินเวลา
เลทได้ถึงเมื่อไหร่
ต้องตั้งค่าห้องไหม
ทีมตรงข้ามไม่มา
การตั้งค่าเกม
 • Best Of
 • Best of 1

 • Room Settings
 • Start Money: 800 / Overtime: On

 • Pause Settings
 • Tactical Pause: 4 / Technical Timeout: 2
 • Best of 1
  Overpass
  CT
  T
  Map Veto
  BAN
  mirage
  BAN
  vertigo
  BAN
  inferno
  BAN
  nuke
  BAN
  train
  BAN
  dust2
  LAST MAP
  PICK
  overpass
  SIDE
  Triple9.Gaming
  kns18
  Sero
  KONAKA
  rzn
  Jonas
  ErnEarn
  4PluS1
  gIngeR
  ContinueOppa
  p4nda
  Lok1z
  CHEESEV1
  9SP
  Butterfly-M-