คำถามที่พบบ่อย
เช็คอินเวลา
เลทได้ถึงเมื่อไหร่
ต้องตั้งค่าห้องไหม
ทีมตรงข้ามไม่มา
การตั้งค่าเกม
 • Best Of
 • Best of 1

 • Room Settings
 • Start Money: 800 / Overtime: On

 • Pause Settings
 • Tactical Pause: 4 / Technical Timeout: 2
 • Best of 1
  Mirage
  CT
  T
  Map Veto
  BAN
  overpass
  BAN
  nuke
  BAN
  inferno
  BAN
  train
  BAN
  vertigo
  BAN
  dust2
  LAST MAP
  PICK
  mirage
  SIDE
  Mad Army 2.0
  RIKO
  Muffyn
  RatcHetz
  KanonZ
  -TZ
  OT OVERTIME
  lapp
  BXGz
  Kharon
  Taone
  Plz_enjoy_game
  FREDDY