คำถามที่พบบ่อย
เช็คอินเวลา
เลทได้ถึงเมื่อไหร่
ต้องตั้งค่าห้องไหม
ทีมตรงข้ามไม่มา
การตั้งค่าเกม
 • Best Of
 • Best of 3

 • Room Settings
 • Start Money: 800 / Overtime: On

 • Pause Settings
 • Tactical Pause: 4 / Technical Timeout: 20
 • Best of 3
  Dust 2
  T
  CT
  Nuke
  CT
  T
  Train
  Knife Round
  Map Veto
  BAN
  inferno
  BAN
  mirage
  PICK
  dust2
  SIDE
  PICK
  nuke
  SIDE
  BAN
  overpass
  BAN
  vertigo
  LAST MAP
  PICK
  train
  Nine Esport
  DEATHLESS
  alvyn
  sway
  jazper
  Flips
  JabTheBoy
  Avalon
  tr0opmonster
  drus9
  neveRxo1s*0*
  icemukky
  import-
  zwan