คำถามที่พบบ่อย
เช็คอินเวลา
เลทได้ถึงเมื่อไหร่
ต้องตั้งค่าห้องไหม
ทีมตรงข้ามไม่มา
การตั้งค่าเกม
 • Best Of
 • Best of 1

 • Room Settings
 • Start Money: 800 / Overtime: On

 • Pause Settings
 • Tactical Pause: 4 / Technical Timeout: 2
 • Best of 1
  Inferno
  CT
  T
  Map Veto
  BAN
  nuke
  BAN
  overpass
  BAN
  vertigo
  BAN
  train
  BAN
  dust2
  BAN
  mirage
  LAST MAP
  PICK
  inferno
  SIDE
  Doo kor ru
  RAHHEY
  Fairxx
  Pss
  iyut
  Verdant'z
  Avalon
  tr0opmonster
  drus9
  neveRxo1s*0*
  icemukky
  import-
  zwan