คำถามที่พบบ่อย
เช็คอินเวลา
เลทได้ถึงเมื่อไหร่
ต้องตั้งค่าห้องไหม
ทีมตรงข้ามไม่มา
การตั้งค่าเกม
 • Best Of
 • Best of 1

 • Room Settings
 • Start Money: 800 / Overtime: On

 • Pause Settings
 • Tactical Pause: 4 / Technical Timeout: 2
 • Best of 1
  Mirage
  CT
  T
  Map Veto
  BAN
  overpass
  BAN
  inferno
  BAN
  train
  BAN
  nuke
  BAN
  vertigo
  BAN
  dust2
  LAST MAP
  PICK
  mirage
  SIDE
  Nine Esport
  DEATHLESS
  alvyn
  sway
  jazper
  Flips
  JabTheBoy
  Quick Pick
  warXD
  Luzialio-
  g4Next
  SweetieS
  Yeennoi
  HK1
  Frequency