คำถามที่พบบ่อย
เช็คอินเวลา
เลทได้ถึงเมื่อไหร่
ต้องตั้งค่าห้องไหม
ทีมตรงข้ามไม่มา
การตั้งค่าเกม
 • Best Of
 • Best of 1

 • Room Settings
 • Start Money: 800 / Overtime: On

 • Pause Settings
 • Tactical Pause: 4 / Technical Timeout: 2
 • Best of 1
  Overpass
  CT
  T
  Map Veto
  BAN
  mirage
  BAN
  vertigo
  BAN
  train
  BAN
  nuke
  BAN
  dust2
  BAN
  inferno
  LAST MAP
  PICK
  overpass
  SIDE
  hadtro
  SecT0R
  sonny
  BuckkySP
  Flash
  Safe
  noxinc
  k1ndle
  KamiaoTumpoodKamiaoTumPad
  Qzenberg
  vezperS
  RiseySnack
  ReX.
  GoDHeDz
  Vinkelele <3