คำถามที่พบบ่อย
เช็คอินเวลา
เลทได้ถึงเมื่อไหร่
ต้องตั้งค่าห้องไหม
ทีมตรงข้ามไม่มา
การตั้งค่าเกม
 • Best Of
 • Best of 3

 • Room Settings
 • Start Money: 800 / Overtime: On

 • Pause Settings
 • Tactical Pause: 4 / Technical Timeout: 20
 • -
  Train
  -
  Best of 3
  Nuke
  T
  CT
  Mirage
  CT
  T
  Train
  Knife Round
  Map Veto
  BAN
  overpass
  BAN
  inferno
  PICK
  nuke
  SIDE
  PICK
  mirage
  SIDE
  BAN
  dust2
  BAN
  vertigo
  LAST MAP
  PICK
  train
  Legend
  -isaygoodbye
  bnwkungza2546
  Safe
  noxinc
  VAC
  jowhotland
  kinkanomsedleawaowpaitingduay
  Ishtar
  joeyyy.k^;DDD
  pRaYaRd
  Dexteriez
  Savior