คำถามที่พบบ่อย
เช็คอินเวลา
เลทได้ถึงเมื่อไหร่
ต้องตั้งค่าห้องไหม
ทีมตรงข้ามไม่มา
การตั้งค่าเกม
 • Best Of
 • Best of 1

 • Room Settings
 • Start Money: 800 / Overtime: On

 • Pause Settings
 • Tactical Pause: 4 / Technical Timeout: 2
 • Best of 1
  Inferno
  CT
  T
  Map Veto
  BAN
  dust2
  BAN
  vertigo
  BAN
  overpass
  BAN
  nuke
  BAN
  mirage
  BAN
  train
  LAST MAP
  PICK
  inferno
  SIDE
  Ember
  diver
  Bnwjects
  drus9
  neveRxo1s*0*
  icemukky
  zwan
  bbetween
  PARAdise Gaming
  CeMone
  BlueSide
  CCTEX
  T0m
  C3V1N
  RICHMANXX