คำถามที่พบบ่อย
เช็คอินเวลา
เลทได้ถึงเมื่อไหร่
ต้องตั้งค่าห้องไหม
ทีมตรงข้ามไม่มา
การตั้งค่าเกม
 • Best Of
 • Best of 3

 • Room Settings
 • Start Money: 800 / Overtime: On

 • Pause Settings
 • Tactical Pause: 4 / Technical Timeout: 10
 • -
  Mirage
  -
  Best of 3
  Overpass
  T
  CT
  Vertigo
  T
  CT
  Mirage
  Knife Round
  Map Veto
  BAN
  train
  BAN
  nuke
  PICK
  overpass
  SIDE
  PICK
  vertigo
  SIDE
  BAN
  dust2
  BAN
  inferno
  LAST MAP
  PICK
  mirage
  dogfive
  isaygoodbye
  SAV007
  sbux
  kiwzy
  Safe
  VAC
  FirstTime.CS:GO
  SecT0R
  sonny
  sith
  Flash
  jazper