คำถามที่พบบ่อย
เช็คอินเวลา
เลทได้ถึงเมื่อไหร่
ต้องตั้งค่าห้องไหม
ทีมตรงข้ามไม่มา
การตั้งค่าเกม
 • Best Of
 • Best of 3

 • Room Settings
 • Start Money: 800 / Overtime: On

 • Pause Settings
 • Tactical Pause: 4 / Technical Timeout: 10
 • Best of 3
  Overpass
  T
  CT
  Inferno
  CT
  T
  Mirage
  Knife Round
  Map Veto
  BAN
  vertigo
  BAN
  nuke
  PICK
  overpass
  SIDE
  PICK
  inferno
  SIDE
  BAN
  train
  BAN
  dust2
  LAST MAP
  PICK
  mirage
  FirstTime.CS:GO
  SecT0R
  sonny
  sith
  Flash
  jazper
  HiJACK
  Qzenberg
  adOre
  Kosaki
  ReX.
  R0l3ERT