คำถามที่พบบ่อย
เช็คอินเวลา
เลทได้ถึงเมื่อไหร่
ต้องตั้งค่าห้องไหม
ทีมตรงข้ามไม่มา
การตั้งค่าเกม
 • Best Of
 • Best of 3

 • Room Settings
 • Start Money: 800 / Overtime: On

 • Pause Settings
 • Tactical Pause: 4 / Technical Timeout: 10
 • -
  Overpass
  -
  Best of 3
  Nuke
  T
  CT
  Vertigo
  T
  CT
  Overpass
  Knife Round
  Map Veto
  BAN
  inferno
  BAN
  dust2
  PICK
  nuke
  SIDE
  PICK
  vertigo
  SIDE
  BAN
  train
  BAN
  mirage
  LAST MAP
  PICK
  overpass
  NoName.newgen
  NOTXD
  Chainyz
  aLerT
  BuckkySP
  DEATHLESS
  JaKem
  NonameJunior
  Ashja<3
  W i L D L i F e
  area
  b3ta-
  -CarryguN