คำถามที่พบบ่อย
เช็คอินเวลา
เลทได้ถึงเมื่อไหร่
ต้องตั้งค่าห้องไหม
ทีมตรงข้ามไม่มา
การตั้งค่าเกม
 • Best Of
 • Best of 2

 • Room Settings
 • Start Money: 800 / Overtime: Off

 • Pause Settings
 • Tactical Pause: 4 / Technical Timeout: 10
 • Best of 2
  Mirage
  T
  CT
  Inferno
  CT
  T
  Map Veto
  BAN
  vertigo
  BAN
  dust2
  BAN
  overpass
  BAN
  nuke
  PICK
  mirage
  SIDE
  PICK
  inferno
  SIDE
  Power Ace
  Ampareoz
  rAnkkung
  Qzenberg
  vezperS
  ReX.
  NPK9
  Vinkelele
  RETIRED
  R e v o
  W i L D L i F e
  -JohnnyG
  sNbツ-
  Magical
  SUPERTUA
  ✪ ıcz ツ