คำถามที่พบบ่อย
เช็คอินเวลา
เลทได้ถึงเมื่อไหร่
ต้องตั้งค่าห้องไหม
ทีมตรงข้ามไม่มา
การตั้งค่าเกม
 • Best Of
 • Best of 2

 • Room Settings
 • Start Money: 800 / Overtime: Off

 • Pause Settings
 • Tactical Pause: 4 / Technical Timeout: 10
 • Best of 2
  Inferno
  T
  CT
  Overpass
  CT
  T
  Map Veto
  BAN
  mirage
  BAN
  train
  BAN
  dust2
  BAN
  vertigo
  PICK
  inferno
  SIDE
  PICK
  overpass
  SIDE
  Ember
  diver
  Bnwjects
  drus9
  icemukky
  zwan
  chinnachaa
  NG.Mad Army
  Jamille
  YOKY
  Muffyn
  MIRIN
  KanonZ
  Kittenish
  zfnsubeast