คำถามที่พบบ่อย
เช็คอินเวลา
เลทได้ถึงเมื่อไหร่
ต้องตั้งค่าห้องไหม
ทีมตรงข้ามไม่มา
การตั้งค่าเกม
 • Best Of
 • Best of 2

 • Room Settings
 • Start Money: 800 / Overtime: Off

 • Pause Settings
 • Tactical Pause: 4 / Technical Timeout: 10
 • Best of 2
  Train
  T
  CT
  Dust 2
  T
  CT
  Map Veto
  BAN
  mirage
  BAN
  overpass
  BAN
  inferno
  BAN
  vertigo
  PICK
  train
  SIDE
  PICK
  dust2
  SIDE
  FEAR THE BEAR JR
  Jrcyy_
  -KIVA
  MERjie
  MT-Movement
  PenGuin25
  _silk
  Plukkie
  Gelida
  SPINO
  VeNomZ
  Dasward
  dsb
  pRaYaRd
  Dexteriez
  Vataru