คำถามที่พบบ่อย
เช็คอินเวลา
เลทได้ถึงเมื่อไหร่
ต้องตั้งค่าห้องไหม
ทีมตรงข้ามไม่มา
การตั้งค่าเกม
 • Best Of
 • Best of 1

 • Room Settings
 • Start Money: 800 / Overtime: On

 • Pause Settings
 • Tactical Pause: 4 / Technical Timeout: 2
 • Best of 1
  Inferno
  CT
  T
  Map Veto
  BAN
  overpass
  BAN
  mirage
  BAN
  nuke
  BAN
  vertigo
  BAN
  train
  BAN
  dust2
  LAST MAP
  PICK
  inferno
  SIDE
  sunAsia eSports
  JSpade
  lolofcats
  duhRacc
  zicco
  akaGrapes
  J1NG
  DawgyStyl3
  watdahex
  Blinkz7x
  oneqgod
  Renji
  Chocolate
  Magical
  Athena
  CaztFiant