ESL ประกาศรวดเดียว 3 ทีมกับข้อตกลง Louvre Agreement หรือก็คือพาร์ทเนอร์กับ ESL Pro League โดยทีมที่เพิ่มเข้ามาได้แก่ Furia BIG และ Heroic ด้วยจำนวนเงินมหาศาลถึง 660 กว่าล้านบาท

ปกติแล้วในวงการ CSGO เหล่าทีมแข่งยักษ์ใหญ่จะมีการทำสัญญากับผู้จัด เช่น BLAST ESL เป็นต้น ซึ่งคราวนี้เป็นทีของ ESL ที่เปิดเผยถึงข้อสัญญา Louvre Agreement ที่ทั้งสามทีมทำข้อตกลงร่วมกันเป็นมูลค่ารวมสูงกว่า 20 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

โดยในข้อสัญญาจะทำให้ทีมถาวรใน ESL Protour เพิ่มจาก 13 เป็น 15 ทีม เนื่องจากก่อนหน้า 100Thieves ได้ถอนตัวออกจากวงการ CSGO ไปก่อนหน้า รวมถึงทั้ง 3 ทีมจะถือเป็นผู้ถือหุ้นและได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ ESL Proleague เช่นเดียวกับเหล่าทีมพาร์ทเนอร์เดิม

แต่สำหรับ Heroic นั้นจะมีปัญหาเล็กน้อย เนื่องด้วยกรณีพิพาทที่กะเอาตายกับ HUNDEN จนมีการสั่งลงโทษสถานเบาโดย ESIC ทำให้ทีมจะเริ่มเข้าร่วมข้อตกลงในช่วงกลางปี 2022 แทน ต่างจาก Furia และ BIG

ขอบคุณรูปภาพ Twitter ESL Counter-Strike