ไฮป์ (HYPE) คือระบบช่วยจัดการแข่งขันกีฬาประเภทเกมส์ e-sport ครบวงจร ที่ช่วยให้ผู้จัดงานแข่งขัน (Game Organization) สามารถจัดและควบคุมการแข่งขันเกมส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การลงทะเบียนนักกีฬา/ทีมนักกีฬา การสร้างทัวร์นาเม้นท์แบบแบ่งสายสำหรับการแข่งขันแบบทางการ ระบบกรรมการอัตโนมัติที่จะช่วยให้การแข่งขันดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และช่วยเก็บบันทึกผลคะแนนสถิติต่างๆของนักกีฬาจากการแข่งขันโดยอัตโนมัติ รวมไปถึงการสร้างเครื่องมือเพื่อเชื่อมต่อไปยังระบบ Streaming ต่างๆ เพื่อควบคุมการถ่ายทอดสด การแข่งขันให้ง่ายและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ไฮป์ (HYPE) ถูกสร้างขึ้นจากการระดมสมองของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการแข่งขันกีฬา e-sport และนักกีฬา e-sport จากหลายๆ กลุ่ม เพื่อสร้างระบบที่จะช่วยให้ HYPE สามารถตอบโจทย์สำหรับผู้จัดงานแข่งขันและนักกีฬาเกมส์ e-sport ได้มากที่สุด เพื่อความสะดวก และคาดหวังว่าจะช่วยยกระดับการแข่งขันกีฬาประเภทเกมส์ e-sport ให้สามารถจัดการแข่งขันได้ง่ายและเป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น


HYPE aims to create a fluid, easy to access, and user friendly platform for E-Sports that helps the Game Organisation to create their own tournament with all the tools they need at their disposal. Creating a tournament is made easy with it's own customisability and automate system that arranges all the schedule how they want their matches to begin, and when to begin. Equipped with our own results and scores database that keeps track of everything that happens during a match and visualise into readable charts and tables. With our own proudly made streaming tools for streamers and bigger production teams to provide better quality of life for both the streamers and viewers at home, or even on mobile devices.

HYPE was created with gamers in mind, by our own gamers. Here at HYPE we have our own team of experts, both experienced in developing a proper tool, and participating in a real E-Sports tournament. We aim to provide the best possible platform and wish to improve the quality of the E-Sports, and help pushing it to the spotlight where they need to be.


Contact Us

Want to organize an Esports tournament? We can help you :) Please contact us via email at crew@hype.army